I  23:45 tiden siger en stor lekter sørover med en slepebåt " Bamse Tug" foran. Det blåser kuling ute i leia i Ramnfjorden, og farten er 4 knop. Det har gått noen slike sørover de siste månedene. Destinasjonen for denne er Bremerhafen i Tyskland.
btug
Konturene av lekter og slepebåt utafor Karihola når det nærmer seg midnatt tirsdag. Hva dette er er ukjent .

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her