Slik kunne ein kanskje sjå Skretting-fabrikken hvis Noreg hadde blitt innlemma i dei tidlegare Austblokklanda ein gong i historia.
rohr cccp