En båt som kjørte ved badeplassen i Skjærva mistet kontollen og havnet oppe på badeplattformen som ligger et stykke fra land torsdag ettermiddag ved 17 tiden. Operasjonssentralen til politiet betrakter det hele som et hendelig uhell, og opplyser at ingen badende eller andre ble skadd.
baadpaopng
Båt med påhenger havnet oppe på badeplattformen i Skjærva på Innlandet. Ingen kom til skade.( Foto: Håkon Bloch)
bapol

Politiet ( ø.t.v) var tilstede etter hendelsen i Skjærva. Om båten her har noe med saken å gjøre er ukjent.( Foto: Håkon Bloch)