Mens folk på innersiden av Tustna og ute i Løkabukta på Bremsnes klager over grisete strender i forbindelse med lakseoppdrett, en merkelig nok stranda som ligger nærmest oppdrettet fin og ren. I Sandbukta 300 meter fra oppdrettet på Hogsneset på Bremsens var det ikke noe av forurensing å se i går. Fint og rent vann og fin sand. Det har vel noe med vindretning og strøm å gjøre.
badbremsnes
Helt rent og uten noe fett og annet å se i Sandbukta 300 m inn for foringsflåten på Hogsnesset på Bremsnes der barna boltret seg på stranda.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her