Med unntak av en floing på et par timer, har losbåtmannskapene hatt fint vær å arbeide i den siste tiden. Faktisk har det vært bliokkstille hav kan man vel si. Og trafikken er stor ute i Griphølen der storparten av loser hentes eller settes på fartøyene.
lotze
Slik ser det ut når los skal hentes  på natten utenfor Grip. "Aida Luna" er cruiseren som fortsatte ut i åpent farvann uten los.( Foto: Arild Fjerstad)
lotze 2

"Laxfoss" kom fra Averøya og losen skal hentes. ( Foto: Arild Fjerstad)
lotze 3
"BBC Jade" på havblikk i Griphølen. Om vinteren er det andre boller for loser og mannskap på  " Kristiansund Pilot"-( Foto: Geir Tøvik)