Mink er en uønsket art i Norge. Den ble innført til landet i 1927, men etter en stor rømning av en farm ved Bergen kom disse dyrene ut i naturen og ble til villmink. Også andre steder var det rømninger. Minken er en dyktig svømmer og klatrer, og lever av smådyr og annet i vill tilstand. Fugleegg og unger drepes gjerne som rekreaksjon i støre mengder. Grunnet mangel på naturlig konkurranse  fra andre dyr, står den på norske svaretlister. Det kan jaktes mink hele året her i landet. Nylig ble det fanget og avlivet over 100 stykker ute på Smøla.
minka
Villmink i Torvikbukt i Gjemnes observert i går. Her nøyer den seg med grønnkrabbe.( Foto Mortem Stakvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her