Det var nok propellen av sidetråleren " Borgenes" av Kristiansund som er satt opp som maritim pynt utenfor Havneterminalen og kontorene til havnevesenet. Noe utstyr er tatt vare på av tråleren som gjorde siste reis til Stokksund og skipsopphoggeriet der i oktober 2012.
borg
Fastpropellen til "Borgenes" er å beskue i framtiden utenfor Havneterminalen. ( Film siste reis under)