Forbrenningsanlegget til Energos på Averøy gikk konkurs i 2011. Siden den gang har det vært stille her. Neas var og luktet litt på videre drift, men det rant ut i sanden. Siden finanskrisen i 2008, og at alt restavfall begynte å bli kjørt til Sverige, var det ikke lønnsomt med videre drift.
enjergos

Nordmøre Energigjennvinning sitt anlegg ligger brakk. Anlegget forbrente 31000 tonn avfall pr. år, men prisen på restavfall gjorde at det ble tap. Vi har ikke hørt om at det vil bli drift her med det første.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her