Enkelte ganger kan man spørre hva folk gjør på veiene med bil. Denne på veiene på Averøy i dag får stå som et grelt eksempel. 40 km/ t midt i veien kan vel  få enhver til å koke over.
medivein
Forbikjøring av en bil som holdt seg midt i veien holdt på å gå galt.