Autservice koster på utearealene rundt anlegget på Wilhelm Dalls vei. Dekket var i dårlig stand etter 20-30 år uten vedlikehold. 
autos
Autoservice som het Bilgården før i tiden, fikser opp " utfær nåvæ". Smeby med GM agentur flyttet trolig hit rundt 1962 fra sentrum.