Kommunen er i ferd med å utvide innkjørselen til gravstedet på Nordlandet. Det har vært litt trasig med innkjøring og parkering her. Nordandet gravsted ble innviet i 1920.
norlandetgr
Det ser ut som parkeringsforholdene skal utbedres ved gravstedet.Tidligere sak om gravstedet