I forbindelse med tomtevalg til felles sykehus for Romsdal og Nordmøre , etterlyser nå Fylkesmannen vurderinger på mere bynære alternativer, ifølge NRK. Han vil vite hvorfor dette er valgt bort. 
akutt 1
Et komromiss kan være en plassering her midt mellom byene i Krifast-området, som den politiske ledelse i Kristiansund har gått inn for når fellessykehus blir bygd. For det er ikke hvis lenger. Det er tilnærmelig like langt for alle i denne regionen. Se mer, og les kommentaren til Sivert Sæterø på: NRK MØRE OG ROMSDAL

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her