Her en oversikt av befolkningsutviklingen i byen vår siden 1666. 1. januar 2008 ble Frei kommune og Kristiansund slått sammen. Befolkningstilveksten til kommunen som ble hetende Kristiansund var på rundt 5700 innbyggere.
pers