Da er verkstedavedelinen for bygg og anlegg på St.Hanshaugen forlengst senert vekk, og pre i dag ligger tomta klar for ny utbygging. Nye lokaliteter fro bygg og anlegg vil komme her, og er første trinn av utbygging. kvs
Bygget som stod her var fra 1956. Fra neste år vil det stå et nytt bygg no. 8 her, og senere blir det et andre byggetrinn i og med at bygget ved siden av også skal seneres vekk. Bak er navigasjonsskolen fra 1950 tallet, ukjent når ført opp.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her