Neas driver storabeid i forbindelse med strømnettet inn til byen. I tillegg til ny trafokiosk på rensvik som snart settes i drift, skal hele luftstrekket fra Øygarden ved Byskogen til Nordlandet legges i bakken. I dag var det rørlegging.
kab 1
Her legges rør der kabler og annet skal trekkes gjennom. Det legges store mengder under bakken slik at det også blir plass til det som måtte komme i fremtiden. Her grøftene ved Nordmørssenteret, eller ved Køff for de som det fortsatt heter for de rundt 60.
kab 2

Her fra Bassenggata på Nordlandet der kabelrør skal legges i trassen herfra til kiosken i Vågen. Her i gata ligger hovdestrømtilførselen til Kirklandet, så her måtte Mekvik-karene som har jobben lade med små mengder.
kab 3
Her kommer nytrafokiosken . Bygget er ferdig rundt mars neste år. Da begynner installatøren av det omfattende elektriske opplegget. Byggelederen regner med at rundt september 2014 skal anlegget være klart. Bygget her blir lavt og vil forsvinne i forhold til det som står der nå.
kab 8
Dette bygget skal rives om et par år. Området her blir sikkert beplantet. Bygget her er svært dominerende i bebyggelsen på Nordlandet.

barkgt a
her i Barkgata holder også Neas på med ny kiosk. I dag var en bil med kabler på stedet.( Foto: Kjell Andersen)
kabl 5
Byggeleder Kristian Fladset har nok å styre med på de svære investeringene til Neas. Han er ansvarlig for sikker framdrift av prosjektet. Fladset er innleid som byggeleder. Han har stor erfaring fra alt som heter bygg å anlegg å gjøre, og er selvstendig næringsdrivende innen fagene.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her