Etter at E.A. Smith forlot det store anlegget i Jutvika i 2006, er det blitt litt " Grytviken"-forhold langs byggene her. Det store bygget her og kontorene ved bergveggen var oppført i 1975. Nå planlegges Innlandet Brygge, 25 rekkehus med tilsammen 110 leiligheter her. Det er Veidekke og E.A. Smith som har sett på slike planer en stund. Alle bygg blir revet hvis planene blir realisert.
eas 1

E.A.Smiths Jernlager holdt til på Storkaia til de flyttet hit i 1975. En voldsom utspregning av fjellet måtte til for å lage denne tomta i sjøen. Nå er eiendommen forsarvet .
eas 2
Kontorbygget blir tatt av vegetasjon og mose. Alt dette blir borte hvis boliger blir bygd her.
eas fj

Fra Jutvika i 1975 der arbeidene med å fylle ut spregningsmasser fra fjellet for å lage plass til E-.A. Smiths lagerbygg.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her