Ikke greit å bo så langt nord på koden egentlig. Nå starter utsalgsstedene for véd å fylle opp lagrene. Det har vært bra butikk år til annet da det har vært lange kuldeperioder til og med her på kysten.
brensel
Her fra Autokrysset på Rensvik hvor stabler er på plass. En slik sekk med véd koster 79 kroner denne sesongen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her