Det eksprimenteres visst litt med toppene på melkekartongene. På noen produkter har de vært litt større, men nå ser det ut til at meieriene vil ha de minste igjen.
topper
Det ser ut til at det blir de minste. På årsbasis spares enorme mengder plast bare på en slik vri.