Den store trafokiosken i Vågen skal utskaltes når Neas får ferdig hovedstrømkablene i jordkabler inn til nykiosken på Nordlandet. Akkurtat i disse dager foregår noe bygningsmessig på kiosken.
trafo 1
Her stillasjer og dekke ppå toppen. Hva som skal foregå er ukjent. De store innvendige tranformatorer skal med tiden ut har vi fått vite.( Foto: Håkon Bloch)