Det har vært brannøvelse på den store Skrettingfabrikken i Kristvika på Averøy i dag .Både industrivernet , brannvesenet og Røde Kors deltok. Ambulansen skulle ogsp være med, men de havnet på skarpt oppdrag da øvelsen startet.
bvak 1
Alarmen på bedriften gikk kl 10:06. Det var to skadde ( markører fra Røde Kors) lagt ut i tørkeriet i 2. etasje. Brannvesenet fyrte av en røykbombe inne i bedriften. Industrivernet ble scramblet, noe som gikk relativt raskt. 

 

 

Her fra evaluering der ledelsen på fabrikken og de involverte deltok.
bvak 2
Industrivernleder Lars Tomren (t.v) og HMS assistent Einar Brandvik. Det kom innspill fra de som deltok som bedriften vil se nærmere på. Blandt annet var mange opptatt av varslingssirenene innvending på skadestedet som gjorde det nærmest håpløst å kommunisere med tale og på samband.
bvak 3
Jorulv Søbstad fra Averøy er fabrikksjef på verdens  største og mest moderne fiskefórfabrikk. Det produseres 450 000 tonn årlig etter at nye produksjonslinjer ble åpnet i september. Et avbrudd f.eks. ved en større brann i en slik fabrikk vil få konsekvenser langt utenfor bedriften. Pr. idag har omlag 115 personer sitt arbeid her i Kristvika. Det er investert 600 millioner de to siste år i fabrikkområdet på Averøya.