Hero Norge A/S, eller bedre kjent som Hero Mottak arbeider med planer om å spre 150 asylsøkere rundt omkring i Kristiansund. Dette blir i såfall i forskjellige hus, leiligheter eller andre boenheter. Fra informert hold får vi opplyst at det er planer å leie ut Steggen 2 i Brunsvika til asylmottak. Det store huset fra tidlig i forrige århundre er også kalt Gjeldneshuset. Flere opplysninger er ukjent i denne saken.
hmib
Det store røde huset til høyre kan muligens bli leid ut til Hero A/S som asylmottak. Noe mer er ikke kjent.