Rolls-Royce på¨Sunnmøre har nylig signert en kontrakt for levering av design og utstyr for en levendefisktransporter , som skal bygges ved Tersan-verftet i Tyrkia for  det færøyske rederiet  Bakkafrost. Kontrakten er verdt  rundt 60 millioner kroner. Bakkafrost er det største oppdrettsselskapet på Færøyene, og har også som i Norge stor suksess med oppdrett og eksport av laks. Nå har de henvent seg til Norge og Sunnmøre for å få levert nytt skip.
bakk

Slik blir nybygget som skal leveres fra Norge til Færøyene. Sunnmørsverftene har stor kompetanse på slike skip, noe som ikke har gått upåaktet hen også i utlandet.(Foto: Rolls Royce)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her