Biografien av Arnt A. Wærnes foreligger nå etter tre års arbeid. Det er Helge Hegerberg som har ført pennen slik han gjorde med boken "Stille diplomati", om om oppbyggingen av oljevriksomheten i nordmørsbyen.  Nå blir det  boklansering i Petrosenteret kl. 11 tirsdag 26. november.
Boka heter “Alt på én hånd, suksessgründer mot alle odds”. Aktuelt innhold om næringspolitisk kamp i 30 år, politiske prosesser i KrF og Høyre, om kommuneledelsen som nektet Oss-nor etablering, den første sykehuslederen som måtte gå, nabokrangel på Nordlandet, satsing i Hammerfest og mye oljestoff sett fra en gründers ståsted. Arnt A. Wærnes og bokprodusent Terje Holm vil være tilstede sammen med forfatter Helge Hegerberg.

hhh308

Helge Hegerberg ( t.v) har tatt på seg å skrive biografien om omstridte Arnt A. Wærnes, en skikkelig fargerik personlighet som har gjort mange "vendinger" her i byen. I pressemeldingen står det:

Arnt A. Wærnes (73) er oljebyen Kristiansunds mest markante personlighet.
Han er født i ei lita stue i Byskogen i krigsåret 1940, hadde lite skolegang og fikk kraftfulle mentorer som formet ham i unge år. Forfatter Helge Hegerberg har skrevet en autorisert biografi om en omstridt personlighet i byens næringsliv. Wærnes gikk fra bilrekvisita og som Nissan-forhandler til oljeservice med Shell og Statoil som samarbeidspartnere.

hhh 3
Wærnes startet her på Eriksennesset med bilrekvisita i slutten på 1960 tallet. I 1973 og 1990 brant bryggene her, mens den på nesset ble revet for å utvide industriområdet som ble opprettet her; nå OSS NOR. 

Makta i rådhuset forsøkte å stoppe etableringen av Oss-nor med lovboka i hånden i 1985. Han var en trussel for Vestbase. Wærnes gikk sin egen vei og vant frem. Forfatteren sier: “Wærnes har nådd sine mål som industriutvikler og vekstskaper i Kristiansund og Hammerfest. Med strategiske evner manøvrerte han seg inn i to politiske partier, og han ble en omstridt styreleder i helseforetaket. Han ligger i nabostrid og vil være utfordreren, slå nedenfra, sier Helge Hegerberg, som tidligere har skrevet “Et stille diplomati” om etableringen av oljebyen i årene 1970 til 2005. Den handlet om oljeutvalget og den offisielle linjen i politikken.
Denne utgivelsen ser oljehistorien fra en annen vinkel.  Det er en gründerhistorie om en personlighet som valgte å kjøre konflikter i full åpenhet. Uredd gikk han i gang med sine prosjekter. I dag er det Kristiansunds desidert største lokalt eide oljeservicefirma.
Boka består av 25 historier om et liv med store utfordringer forretningsmessig og menneskelig. Her kommer det frem hendelser som hittil ikke har vært kjent for offentligheten.
hhh1

Forfatter Helge Hegerberg har skrevet en rekke bøker om næringslivet på Nordmøre: om bankvesen, trevarefabikker, skipsverft og oljeindustri.  I morgen 26. november kommer biografien om Arnt A. Wærnes. Her fra en tidligere lansering. (Foto: Forfatter)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her