Fra en sjåfør kommer et bilde og tekst vedrørende kontainere her og der: ... Der står flere kontainere parkert på fortau, uten nødblink eller varseltrekant i sentrumsgatene. Her ser man ingen gul lapp fra parkeringsetaten. Jeg er like mye på jobb som kontainerne her, men det hendes at det skrives gebyr bare det plukkes opp folk som skal ha skyss...(.)
parkering
Kontainere det siktes til . Også brakkene på fortauet i sidegata til Langveien står godt ennå får vi vite( Leserbilde)