Foskjellige farkoster er innom havna. I går var M/S " Ravn" innom en tur. Her ved Vågekaia  M/S "Ravn". Den er hurtiggående , og ligner mye på KVA-båtene til forsvaret . Den tilhører AQS AS , maritim entreprenør og aquaservice fra Flatanger i Nord-Trøndelag.
ravn
Selskapet driver med not og flytekrager, Fortøyning og avlusing. De har også M/S "Odin", M/S "Frigg" og M/S "Æge". På dekk her har de også en ROV stående. Mange firma driver service på de store mengdene av oppdrettsanlegg på kysten. ( Foto : Håkon Bloch)
far 393
Denne "arbeidsbåten", " Far Seeker", har vært her i farvannet i langt tid. (Foto: Jarl Arvid Røbech)