Avgiften på anleggsdiesel og fyringsolje gjør et stort byks opp ved nyttår. Veksten er på vel 80 øre per liter, som er 50 prosent høyere avgift enn i dag. Inntektene til staten vil øke med en milliard kroner grunnet økningen. Det er budsjettforlik mellom partiene i regjering som har framskaffet oppgangen på denne type drivstoff. 
diea
Det blir dyrere å bruke bl. a. anleggsmaskiner fra nyttår. Følgelig vil veibygging bli mere kostbart. Her anleggsarbeide i Vågen i 2008. NATIONEN AVIS

FAKTA OM AVGIFT PÅ DRIVSTOFF I NORGE/ NAF

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her