Det er brannutrykning til Sverdupgården i Kaibakken/ Nedre Enggate I Kristiansund  Brannvesenet er på stedet. Det er røykutvikling. Beboere evakueres nå klokken 19: 30. 
nedere
Brann i sentrum ved Kaibakken. Mulig brann på et loft i bygget får vi opplyst. Det gikk bra uten spredning . ( Foto: Christian Sager)