Det begynte så friskt en tid før jul med nedriving av gjerder rundt brakkene som sperrer fortauet i Helsings gate, ved Antikkbutikken og Kiwi i sentrum. Nå skulle brakkene transporteres bort fikk vi høre.
det5blebrakker
Vart statain: Brakkene ble etterlatt på fronten etter frisk start ser det ut som. Helt øverst i høyre billedkant går en som pleier å ilegge gebyr for parkering på fortau. Han burde ha kommet med lappemaskinen sin her er det flere innspill om vedr. disse brakkene.