Tankbåten "West Stream", også kjent fra anløp i nordmørske farvann er drevet på land på øya Lovund i Nordland. Redningsselskapets skøyte " Ruth Opsahl" har hatt dykkere nede for å inspisere bunnen, og tatt ut en trosse av en av sidepropellene.
lovu
"West Stream" slik vi kjenner den utafor Kristiansund. Det skal være kontroll på situasjonen nordpå. På Sunnmøre har det vært brann i et skip tilhørende Ocean Going rederiet. Også der har  RS skøyta " Emmi Dyvi" vært i innsats. Mer på: SUNNMØRSPOSTEN

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her