Plutselig kom det fin torsk ved Atlanterhavsveien. Om det er silda som gjør det , er heller tvilsomt. I alle fall var det fint her i dag. Blikkstille, snøret rett ned og 8 varmegrader. Flere var utpå og prøvde, og i dag satt´n !
huk 1
Her drar en fisk kraftig på 35 m dyp innenfor fiskebruene på H-veien.
huk 2

Med vanlig kastestang og stingsild på 60 gram. Litt større pilk ga litt støre fisk. Fint vær. Omtrent vår.
huk 3
Fins stor fisk her. I bakgrunnen ligger og så en kar som dro en og annen over ripa.
huk 4
Det var styrmann på " Erik Bye", Terje Bøe fra Kårvåg  som var utpå under fritørn. -I dag blei det fésk  ja", hain går i mort"- - Terje brukte snøre og marker og en stor svenskpilk . Torsken var faktisk ivrig på pilken .
huk 5
Fin fisk å få dette her.
huk 6

En sjark fra Averøya " Gården" var på Vevang en snartur i dag. Mulig var det på notfabrikken ved  Årsbogen.
huk 7
Over fjordene fløy en maskin med noe stang bakpå i dag. Ukjent hva de holdt på med. Ikke fiskestang der antagelig.
huk 8
Prøvde også utafor land og strømmen under bruene, men ikke noe å få der . Under bruene her er det bare rundt 10 meter dypt.
huk 9
Da det begynte å mørkne kom noen sværinge opp. De gikk gjerne på småsei som hadde huket seg på pilken. 
huk 10

Måsen måtte få fin rogn, og det blir vel et leven nede i fjæra i morgen tidlig.

En enkelt hunntorsk kan produsere opptil fem millioner egg hvert år i flere påfølgende år. Hver vinter kommer millioner av torsk (skrei) til blant annet Lofoten og Vesterålen for å gyte. Til sammen produserer de milliarder av fiskelarver, men bare noen få av disse vokser opp til kjønnsmodne torsker. Torsken produserer en overflod av unger for å sikre at noen overlever . Innenfor Atlanterhavsveien gyter denne kysttorsken. Hvis all nordatlantisk torsk hadde overlevd, kunne vi ha gått på torskerygger rett over til USA i Atlanterhavet.