Sørsundbrua ble åpnet 7.juni 1963 til stor glede og lettelse for de som bodde på Innlandet. Det varte ikke lenge før en russisk trelastbåt mistet styringen og krasjet i en brupillar ved Sørholmen. 
grusserboat
Her 5000 tonneren " Privodino" som 27. september 1963 krasjet med brua slik at den måtte stenges.( Foto: Ukjent)
grusserboot 2
Søylen inne ved land ble skjev og skadet, men ble repareret etter en tid. ( Foto: Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her