Det er voldsomme mengder sild i sundene sør for Ålesund. I Breisundet mellom Godøya og Hareidlandet har kystsnurperen " Jøkul" gjort et kjempekast som fylte opp 7 båter. Kastet var på 1400 tonn sild, og det er 400 tonn mere en fiskebåten kan laste. Faktisk er det 200 tonn mer en hele kvoten båten har fått tildelt. Fiskerne sørpå sier at det er alvorlige mengder sild som er kommet sørover, og forstår ikke at kvotene er redusert i fohold til fjoråret.
breid

Den moderat store  kystsnurperen "Jøkul" gjorde et kast verd 7 millioner kroner i en fei i Breisundet rett sør for Ålesund. Her paserer den Stavneset fyr på Averøy for en tid siden. ( Foto: Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her