Freiveien 92, lokalt kalt Arken er under stor rehabilitering for tiden. Huset her har stått for forsarving og nedfalls i mange år uten vedlikehold. Nå tar de som eier  dette store trehuset et skikkelig tak for å renovere det.Faktisk er det en lukket gruppe på FB som heter Arken.Huset blr solgt i 2011 til private for vel 2 millioner kroner.
arken p
Freiveien 92 a og b, kalt Arken i dag. Her er det store arbeider på gang, og i huset har det bodd mange familier opp gjennom tidene. Når det er bygd, er litt usikkert men rundt 1920 er et tips. ( det vet sikkert noen på Gomalandet)

arken p2

Huset nærmest er i dag Freiveien 92. Det er en stor bygning som nå tas vare på. Bildet her er mellom 1936 og 1940.
arken p 2
Mye brant på Goma i 1940, men noen hus stod igjen. I Arken var folk påpasselig å ha sand og spade å fjerne de små brannbombene som haglet på taket, i rennene og gjerne gjennom taket også. Med spade og sinkbøtte var de greie å ta med ut, forteller de som var med på dette.  På den måten klarte de som bodde der å redde huset fra å brenne ned. Vi kjenner personer som bodde der, og som var med på dette. 
arken p 5

Her er en slik brannbombe som haglet over takene på Goma i 1940. Ikke store saken; ut av hullene kom det fosforflammer på 7-8 cm som antente alt hvis de fikk ligge. ( Foto: Bjørn Ove Angvik) HISTORIE FRA ARKEN 1993