Skotten som kjørte på grunn med seilbåt ved Ersholmen på Hustadvika, var å se i Kristiansund i dag. Det var rett før stormen kom i helga at han kjørte på grunn og ble stående. Flaksen var at båten lå i skjermet farvann, og at båtens babordside la sen fint mot berget. I går kom han av , og hadde et opphold ved en kai i en vik før han satte kursen mot Kristiansund. 
ersholmseiler
Seilbåten hadde hatt en grei tur over vika og inn i Vågen. Videre plan for seilas er ukjent.( Foto: Håkon Bloch)