Jørgen Moe på Goma bistår Imperial War Museum i London med del av et Spitfire rekognmoseringsfly som den 5. mars 1942 ble skutt ned av to tyske Messerschmidt 109 fra Lade feltflyplass ved Trondheim. Spitfire flyet var på fotooppdrag over Trondheimsområdet for å ta bilder av de tyske marinefartøyene " Prinz Eugen" og " Scharnhorst" som skulle ligge der. det mislyktes, og flyet ble skutt ned. Jørgen Moe kom over deler av flyet, og har nøye undersøkt hendelsen. Piloten på det engelske flyet,  løytnant Alastair GM Gunn hoppet ut i fallskjerm, og ble tatt til fange og ført til flyplassen på Lade der han fikk treffe de to tyske Messerschmidtpilotenr, Dieter Gerhardt og Heinz Knoke som skjøt flyet ned. De ble da riktig så gode kompiser,og de tok seg en fest sammen i Luftwaffeforlegningen på Lade. Nå ble den engelske piloten krigsfange som ble sendt til fangeleir for allierte piloter i Tyskland. I 1944 var han med å rømme fra leiren gjennom en tunnel, men alle ble fanget og 50 myrdet etter ordre fra Hitler. Deriblandt piloten som her er omtalt.
knok 1
Jørgen Moe har fått henvendelse pog bistår det store Imperial War Museum i Storbrittania om denne delen  fra et Spitfire fotorekognoseringsfly skutt ned i Midt-Norge. Dette er den eneste delen som kan identifiseres med flyet til en av de 50 som ble myrdet etter rømingsforsøket i mars 1944.
knoke 74
Flyet var et blåmalt Spitfire med ekstra bensintanker og kraftige nedovervendte kameraer. det var på oppdrag over Trøndelag  i 1942 for å observere tyngere marinestyrker som var i Trondheimsfjorden. Flyet ble oppdaget og senere skutt ned. Piloten Lt. Alistar DM Gunn hoppet ut i fallskjerm, og ble tatt til fange.
knoke cam bv
Kameraer på Spitfiremaskin sjekkes før tokt. ( Foto: Imperial War Museum)
knoke 9
Det var disse to skipene, " Prinz Eugen"og " Scharnhorst" britene antok oppholdt seg i Tronheimsfjorden og som de ville forsøke å lokalisere å fotografere i mars 1942.
knoke 33

Her fra Lade flyplass tett ved Trondheim kom to Messerschmidt 109 jagere som skjøt ned Spitfire-flyet. den engelske piloten ble ført hit, og hadde seg en fest sammen med de to tyskerne Dieter Gerhardt og Heinz Knoke på forlegningen her. senere ble engelskmannen sendt til fangeleir for allierte flygere i Tyskland der det tilsammen var 11 000 fanger.( Foto: Heinz Knoke/ Lade Historielag)
isen merc
Nå havnet en av de tyske flyene på bakken også ved senere anledning. Her pilot Heinz Knoke sitt Me 109 etter bensinmangel  og nødlanding på Sperillen i Buskerud. Jørgen Moe har fått kreditert stor takk i mange forskjellige krigshistoriske fora ved bistanden han har gitt i denne flysaken.
knoke 344
Minnesmerke over de 50 som ble myrdet, innfelt bilde av Alistair Gunn  skutt ned i Midt-Norge 1942 .76 allierte piloter og mannskap på fly prøvde å rømme gjennom en 100 m lang tunnel i mars 1944. Det ende med at  73 ble tatt på ny grunnet uvær og uoversiktlige fluktruter. Hitler ble rasende, og ga ordre om at 50 av de som ble tatt skulle skytes. To nordmenn klarte seg...de snek seg ombord i et svensk skip som skulle til Stockholm, og en nederlender kom seg gjennom hele Europa til det nøytrale Spania. Mordene av piloter i Stalag 3 leiren var en krigsforbrytelse som de allierte satte store ressurser inn på å komme til bunns i etter kapitulasjonen. Senere ble det laget kinofilm av denne flukten.
Sommeren 1945 innledet en gruppe fra det britiske flyvåpenets spesielle etterretningsavdeling SIB, under ledelse av oberstløytnant Wilfred Bowes, klappjakten på de skyldige. Etter tre år hadde man oppsporet 69 mann. Flere var allerede døde – elleve hadde tatt sitt eget liv – eller de var forsvunnet, men 47 mann ble pågrepet. 21 av dem ble dømt til døden og henrettet ved hengning. 17 ble dømt til fengselsstraff.


 
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her