Fredag ettermiddag  ved 14-15 tiden var det helt forferdelig sikt grunnet støv og dritt i tunnelen til Averøya. Senere ved 19 tiden var det skjedd saker og ting. Om det er vinden  som har laget trekk , eller om Vegtrafikksentralen hadde kjørt viftene er ikke kjent, men det var blitt utrolig rent og god sikt .
utgang tunnel

Det finnes utstyr ved hjelp av vifter til å holde rent nede i tunnelen her til Averøy. Var det 500.000 kroner i året det kostet på tilsvarende tunnellengde innen i Romsdal ( ?) Bilde fra kl 19:15 fredag.