På Hagelin ligger det ennå noen seksjoner av den gamle Nordsundbrua. Mulig er dette det siste som er igjen av denne. Brua ble åpnet i 1936, og ble heist ned og fjernet i 1999.
nord 1
Her siste rester av Nordsundbrua i Hagelin-fyllingen. Litt av den er også igjen og bevart på Goma. En seksjon er brukt som ballast-kjøl på en trebåt som er under bygging i Kristiansund.
nord 2
Her blir brua demontert og heist ned i 1999. En stor lekterkran i Nordsundet gjorde det.( Foto: Gomalandets Facebookside)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her