Kommunen har hatt sin vårlige rengjøring av ”Rolighedsdammen” .  For noen år tilbake ble dammen rengjort og hele bunnen ble belagt med  armert betong. Med  støpt bunn i dammen er den lettere å rengjøre ,og tømt vises eundervannsinstalasjonene, fontenen og pumpesystem som gjør at fuglene har en frostfri åpning.
dammas
På bildet er fyllingen av dammen begynt. Denne Svanedammen het altså egentlig Rolighetsdammen, og var det første vannverket i byen i gammel tid. Den ble opprettet av byingeniør Rosentræder i årene 1850-60. Det ble funnet rør av tre her under graving . Dette er utstilt på brannmuseet i byen. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her