Området rundt det nye stoppunktet på Eldhusøya på Atlanterhavsveien blir ingen steinur. I går var mannskap i gang med å legge torv og jord på den store steinfyllingen i hellingen bak  bygget.
eldhus l
Det gjøres så naturlig som mulig rundt det nye bygget på FV 64 på Eldhusøya. Jord og annen vegetasjon skal dekke til terrenget. Det så ut som det var lyng som er tilkjørt og som blir lagt ut. Prosjektet er kommet så langt at man kan ane hvordan det svært spesielle bygget blir seende ut.