Mens Redningsselskapet og taubåter strever med å få en havarert ferge til lands etter grunnstøting her på Nordmørskysten, kommer denne fra en skøyte på Østlandet. Friske ytringer.
kvinner