Ved Kirkelandet Gravsted har sitkagrana spredt seg på voldsomt vis. En ny liten skog som er så tett som aldri er sett her på øyene, har slått rot rett utenfor gjerdene nedover mot Klubba. 
gran
Her kommer byens tetteste sitka skog. 5 cm og mindre enn det mellom trærne enkelte steder. (Foto: Håkon Bloch)
gran 2
I Karihola er det stor skog av sitka. Om noen år blir det stor skogsdrift i vestlandsfylkene der slike trær er plantet LITT OM UTPLANTINGEN