Mandag ble Dalegata på Nordlandet nedover fra sentrum mot kaia asfaltert. Det har vært store anleggsarbeider i lang tid her med utbytting av vann, avløp og overvannsrør. I tillegg kommer annen infrastrutur i bakken som strøm og slikt. Pumpeledning for fremtidig renovering av avløpene til havna fra Nordlanssiden er også lagt i grøftene. Det var litt framtenkt av byingeniøren.
kdal 1
Da ser beboerne her enden av måneder med bråk, spengning og anleggsmaskinstøy. ( Foto: Knut Kristiansen)
kdal 2
Bilde etter asfalteringen oppover mot sentrum på Nordlandet. (Foto: Knut Kristiansen)