Her fra Dalabuktafeltet i Karihola der det for en stund siden var steinørken. Senere ble det tilkjørt jord og sådd gress.  Med tid og stunder blir det fint her. Det går en gangvei ned fra feltet og ned mot mottakstasjonen, men folk flest bruker de vanlige fortauer langs Yttervågen foreløbig der det ut til.
dal