Påbud og forbud kan fungere om det er mulighet for å håndheve dem, sa statssekretær Jon Georg Dale under åpningstalen i representantskapet i Redningsselskapet. Folk bør bruke vest fordi det selv skjønner at det er lurt. Den enkelte må ta vare på seg selv. Regjeringen  har ingen planer om å innføre påbud om bruk av redningsvest i åpen båt. Vi vil heller jobbe med holdninger og bevisstgjøring. Greier vi å appellere til folks sunne fornuft, tror jeg de tar på seg vesten frivillig, ble det uttrykt i åpningstalen. Redningsselskapet har tatt til orde for vestpåbud i småbåter grunnet de mange drukningsulykker som har vært.
cedn
Regjeringen vil ikke ha påbud om redningsvest i småbåt, men vil at folks sunne fornuft vil gjøre utslaget. Her vestbruk av Hilde Angvik og Tuva utafor Stavneset for en tid siden.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her