I middagstiden tirsdag kom en horde syklister over Atlanterhavsveien. Veien ble for noen år siden kåret til Norges flotteste sykkeltur, det vil si det gjelder de 60 km fra Bud til Kårvåg. Selve veien over holmene her uten sykkel eller gangvei, er direkte farlig å sykle på med all trafikk. I  2005 ble Atlanterhavsveien kåret til århundrets byggverk av byggeindustrien og Nitimen/NRK. Kupp ?
cy ah vei
Fullt av barn på sykkel kom her i dag. Faktisk er det svært mange syklister som tar en tur over denne strekningen. Dessverre finnes ikke sykkel/gangvei. Mulig det tvinger seg fram med tiden. (Foto: Bjørn O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her