På nordsiden av Bunnpris Stortua skal det bygges på.  Det skal bli kontorer, fasiliteter/oppholdsrom for ansatte og annet, Det skal utvides/bygges ny større ferskvare avdeling i den sørlige enden av butikken ved der den er nå.
binnpr 2

Bunnpris skal bygge ut. Det har vært litt uro i denne bedriften, men det ser nå ut til å ha blitt bedre tilstander etter at ny leder har tatt tak.  Post i butikk er også overtatt fra Mittet på Goma sentrum en tid siden. ( Foto: Håkon Bloch)
binnporius

Gravingen på sydsiden av butikken var det ingen som kunne fortelle noe om, men kanskje større parkeringsplass.( Foto: Håkon Bloch)