Det koster vel å drive for Telenor også, men 26 kroner pr. minutt for hjelp skal du herved være informert om.
tele 1