Delegasjon var på bussreise i dag for å se på de tre tomtene for nytt felles sykehus for Romsdal og Nordmøre. Det nærmer seg fort nå denne saken hvor de bare må bestemme seg . Det antar vi vil  bli en dag hvor en av byene får en kaldusj eller: Kanskje det blir to sykehus. Høyskolefolk i Molde vil lenke seg fast med kjetting hvis ikke to sykehus opprettholdes.  Det her blir spennende tider.
astad
Her sykehustomta på Storbakken i Kristiansund kommune. ( Foto: B.O: Angvik)
astad 2
PÅ Astad i Batnfjorden er også et nordmørsbidrag i tomtesaken. (Arkiv Brunsvikanet)
astad 3
Kommer nytt felles sykehus havner det sikekrt nok på ett av disse alternativene. 


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her