I løpet av dagen har vi fått opplysninger om at det er borte store mengder sau og lam på beiteområdene på Stemshesten -Melen i Fræna. Dette er et yndet turområde som har en rekke Stikk UT poster på forskjellig vanskelighetsgrad. Sauene går oppe på fjellet her hele sommeren, og samles og hentes inn i løpet av september vanligvis. Eierne ber  folk varsle eller være på utkikk når de går i fjellet. Det kan være sau på fjellhyller eller kadavere.
melle 2
I disse fjellene skal  hele 120 lam og 20 sauer være borte. Det letes etter buskapen. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)
melle 3
Sauene så ut til å være i god form tidligere denne høsten.  ( Foto: Bjørn Ove Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her