Det ligger en Sharp videospiller ved FV 64  300 m sør for travbanen på Kårvågmyra. Mulig er den vel gammel, men hvis noen lurer på hvor den en gang ble av, så ligger den altså her. 
videospillert
Her ligger denne Sharpvision VHS spilleren fra " steinalderen".